Sunday, May 6, 2018

از بلاتکلیفی درحذف کنکور تا تخصیص سهمیه بیشتر به زلزله زدگان

کنکور در برزخ برگزار شدن یا نشدن و اختصاص 5درصد سهمیه بیشتر به زلزله زدگان کرمانشاه

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment