Sunday, October 29, 2017

ادعای صالحی در مورد غنی سازی 20 درصدی در 4 روز

رئیس سازمان انرژی اتمی از توانایی این سازمان برای ازسرگیری غنی سازی 20 درصدی تا حداکثر 4روز در فردو خبر داد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment