Tuesday, October 31, 2017

دولت در مورد حضور بانوان در ورزشگاه و بدهی سرخابی‌ها چه خواهد کرد؟!

پاسخ محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در مورد وضعیت حضور بانوان در ورزشگاه و همچنین بدهی هنگفت استقلال و پرسولیس و خطر حذف آنها از رقابت های آسیایی

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment