Monday, October 30, 2017

ماجرای لغو پرواز های بغداد و نجف و علت آن

جزئیات چرایی لغو پرواز های تهران به بغداد و نجف از زبان جعفر زاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment