Monday, October 30, 2017

امواج صدا چه شکلی دارند؟

در این ویدیو برای اولین بار ببینید که پخش امواج صوتی چه اشکالی را در مواد مختلف ایجاد می‌کند

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment