Sunday, October 29, 2017

درگیری در پارلمان کردستان عراق و حمله طرفداران بارزانی

حمله حامیان بارزانی به پارلمان اقلیم کردستان عراق و شنیده شدن صدای تیراندازی

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment