Sunday, October 29, 2017

مشاهده یک شی نورانی غول آسا در آسمان سیبری!

یک گوی غول آسا نورانی عجیب و مرموز در آسمان سیبری خودنمایی کرد.مردم سیبری حتی با فاصله های زیاد از یکدیگر آن را در مناطق مختلف این ناحیه دیده اند...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment