Sunday, October 29, 2017

ادای مامانشو درمیاره !

این دختر بچه خیلی بامزه با زبون شیرین آذری صحبت های تلفنی مامانشو تقلید می کنه.حتما ببینید

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment