Sunday, October 29, 2017

بارزانی از ریاست منطقه کردستان عراق کنار میرود

بارزانی در نامه ای به مجلس این منطقه نوشت در روز اول نوامبر (10 آبان) از منصب خود کناره‌گیری میکند

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment