Tuesday, October 31, 2017

واکنش نوبخت به ادعای ترامپ درباره دارایی های آزاد شده ایران

توضیح نوبخت درباره ادعای ترامپ در مورد آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment