Sunday, October 29, 2017

آخرین جزئیات از انفجار دکل نفتی در گچساران

انفجار دکل ۹۵ میدان رگ سفید۲ در محدوده شرکت بهره برداری نفت و گازگچساران که دیروز عصر صورت گرفت و آتش سوزی آن همچنان ادامه دارد...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment