Sunday, October 29, 2017

توضیحات علی لاریجانی در مورد پرونده عضو زرتشتی شورای شهر یزد

سخنان لاریجانی در پاسخ به تذکر علیرضا رحیمی در مورد مساله وضعیت عضویت سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment