Monday, October 30, 2017

طوفان نمک در اطراف دریاچه ارومیه

سرعت وزش باد در تبریز به ۵۰ کیلومتر برساعت رسید و در بسیاری از شهرستان های استان شاهد وزش باد شدیدی هستیم که در اطراف دریاچه ارومیه وضعیت بحرانی تر است و طوفان نمک تشکیل شده است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment