Monday, October 30, 2017

ارتباط مصرف دخانیات و سرطان ریه

سرطان ریه نوعی بیماری است که مشخصه آن رشد کنترل‌نشده سلول در بافت‌های ریه است. اگر این بیماری درمان نشود، رشد سلولی می‌تواند در یک فرایند به نام متاستاز به بیرون از ریه گسترش پیدا کند و به بافت‌های اطراف یا سایر اعضای بدن برسد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment