Tuesday, October 31, 2017

ماجرای هزینه گزاف پارکینگ چذابه برای زائران اربعین

زائران اربعین حسینی برای استفاده از پارکینگ های مرز چذابه باید پنجاه هزار تومان پرداخت می‌کردند که این رقم سر و صدای زیادی در فضای رسانه ای داشت...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment