Sunday, October 29, 2017

تصاویری از آتش سوزی دکل حفاری در رگ سفید

ساعاتی پیش دکل شماره 95 میدان نفتی رگ سفید واقع در منطقه دیلم استان بوشهر دچار حادثه شد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment