Monday, October 30, 2017

حرکات اصلاحی برای دردهای لگنی

بیماران برای توصیف درد مفصل لگن (ران) از عبارات گوناگونی مانند التهاب، درد سنگین، درد تیر کشنده یا احساس سوزش و گزگز استفاده می کنند. این درد می‌تواند مداوم باشد یا تنها در زمان انجام حرکات معینی چون سر پا نشستن، سریع به راه افتادن یا چرخیدن شعله‌ ور شود. درد استخوان لگن و باسن یا ناگهان آغاز می‌شود یا به تدریج در طول هفته‌ها یا ماه‌ها شکل می‌گیرد. با این حرکات اصلاحی برای پیشگیری یا کاهش درد در قسمت لگن اقدام کنید.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment