Sunday, October 29, 2017

چطور خروپف را درمان کنیم؟

خرخر كردن به علت ارتعاش كام نرم (بخش نرم سقف دهان)، هنگامی كه ریه ها هوا را به درون می كشند، به وجود می آید. با علت ها و روش های درمان خروپف آشنا شوید.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment