Thursday, June 29, 2017

همه آنچه امروز در موصل گذشت؛فقط 200 متر تا آزادی کامل

مراحل آزادسازی موصل از شر تروریست های داعش به روزهای پایانی که نه،به پایان خود رسیده است.نیروهای عراقی با پیشروی های خود چنان عرصه را بر داعشی ها تنگ کردند که تنها 200 متر تا نابودی آنها باقی مانده است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment