Friday, June 30, 2017

مستند سرطان؛ بخش دوم

سرطان رشد،تکثیر و گاهی انتشار غیر طبیعی سلولهای بدن است. در این مستند دانشمندان،محققان و پزشکان بسیاری در این باره صحبت می کنند و نتایج برخی تحقیقات به بررسی گذاشته می شود.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment