Tuesday, June 27, 2017

حمله جدید بدافزار ها به جهان،این‌بار با ویروس «پتیا»

رایانه های جهان یک بار دیگر مورد هجوم بدافزار ویروسی جدیدی قرار گرفته اند که به گفته محققان از واناکری هم خطرناک تر است. این حمله از اوکراین شروع شد و سپس در سراسر دنیا منتشر شده است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment