Friday, June 30, 2017

آخرین اخبار از حادثه ریزش تونل برفی ازنا

بدلیل گرمای شدید هوا، تونل برفی در ازنا فرو ریخت

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment