Thursday, June 29, 2017

پشت پرده جنایات منافقین و تروریست‌های داعش در کشور

روزگاری منافقین به جان مردم کوچه و بازار افتاده بودند و 17 هزار نفر از هموطنانمان را ترور کردند. در پشت صحنه این ترورها جای پای غرب به وضوح قابل مشاهده است. پس از گذشت سه دهه تروریست‌های داعش که دست پرورده آمریکا و دول مرتجع عرب هستند اقدام به ترور هموطنانمان کردند. به همین خاطر باید گفت که حامیان اقدامات تروریستی منافقین در دهه 60 و تکفیری‌های داعش در دهه 90 تغییر نکرده است...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment