Thursday, June 29, 2017

لحظه تصادف هولناک نیسان با مادر و فرزند!

 یک دستگاه خودروی نیسان بامادر و فرزندی که در پیاده‌رو منتظر بودند تصادف کرد. این فیلم لحظه این برخورد در نوشهر را از منظر یک دوربین مداربسته به تصویر کشیده است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment