Thursday, June 29, 2017

بالازدن سرسام آور هزینه های المپیک2020 توکیو!

کمیته بین الملی المپیک از ژاپن، میزبان بازیهای تابستانی ۲۰۲۰ خواست تا در هزینه های آماده سازی ورزشگاه های المپیک صرفه جویی کند.هزینه های المپیک 2020 توکیو در حدود 12 میلیارد یورو است که نسبت به دور های قبل دو برابر شده است!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment