Thursday, June 29, 2017

ماجرای ابهام برانگیز قیمت گذاری و عرضه پژو 2008

ماجرای طولانی قیمت گذاری و عرضه پژو 2008.وقتی که خودروساز در سکوت معنادار وزارت صنعت پایش را روی پدال افزایش قیمت می گذارد!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment