Wednesday, June 28, 2017

شهروند آشغال دوست در فردیس دردسر ساز شد

انباشته شدن حدود دو کامیون زباله در یک واحد آپارتمانی مجتمع مسکونی در فردیس استان البرز باعث اعتراض شهروندان شد

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment