Wednesday, June 28, 2017

علت سرخ شدن دریاچه ارومیه چیست؟!

این روزها بار دیگر دریاچه ارومیه ایران قرمز رنگ شد. تغییر شرایط اقلیمی در دریاچه ارومیه باعث ایجاد تغییر در میکروارگانیسم‌های آن شده است و این امر تغییر رنگ آب این دریاچه را در پی دارد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment