Friday, June 30, 2017

انفجار شدید در دانشگاه علوم تجاری دونتسک اوکراین

انفجار شدید در مرکز شهر دونتسک اوکراین، باعث تخریب بخشی از ساختمان دانشگاه علوم تجاری این شهر شد.تصاویر این حادثه بعد از انفجار به وضوح نشان دهنده تخریب است.ابتدا گفته شد این حادثه تروریستی است اما پس از مدتی تکذیب شد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment