Friday, June 30, 2017

تصاویر هوایی از ویرانی‌های شهر موصل و مسجد باستانی نوری

به دنبال پیشروی های گسترده نیروهای عراقی، مسجد النوری که البغدادی نخستین بار در آن خطبه خواند، آزاد شد و تروریست های داعش در چند خانه و کوچه و محدود به آخرین مقاومت های خود ادامه می دهند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment