Wednesday, June 28, 2017

خنده زن تک تیرانداز کُرد در یک قدمی مرگ توسط داعش

لحظه فرار از مرگ زن تک تیرانداز کُرد

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment