Thursday, June 29, 2017

چالش خرید یک دارو،با کیفیت یکسان،اما با قیمت های متفاوت!

تا حالا شده که یک دارو را،با کیفیت تقریبا یکسان اما با قیمت های متفاوت بخرید؟مسئولان گفته اند اگر علت غیر از حق فنی و تفاوت کارخانه تولید کننده باشد،حتما برخورد می کنیم.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment