Wednesday, June 28, 2017

لارو گوشت خوار با شیوه ای ترسناک برای شکار

این لاروهای پروانه ای گوشت خوار از سوراخی که خودشون درست کردن، برای قلاب کردن و بعد پرتاب کردن خودشون به سمت طعمه استفاده کرده بعد از اینکه حشره انتهای دم شون نشست در کمتر صدم ثانیه طعمه را می بلعد

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment