Tuesday, June 27, 2017

نجات معجزه آسای یک مرد از تصادف با اتوبوس!

ببینید چطور مردی به طرز معجزه آسایی از یک تصادف جان سالم بدر برد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment