Wednesday, June 28, 2017

چشم چرانی شاهکار عجیب دیگر از ترامپ

یک خبرنگار زن ايرلندی که براي پوشش مکالمه ترامپ با نخست‌وزير ايرلند به کاخ سفيد رفته بود توجه ترامپ را جلب کرد. ترامپ او را صدا زد و پرسيد: اهل کجا هستيد. بیایید ببینید چه خبرنگارهای خوشگلی داریم!

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment