Wednesday, March 29, 2017

اولین سخنرانی ترزا می در پارلمان پس از شروع روند اجرایی شدن برکسیت

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، پس از ارسال نامه ای به دونالد توسک، رئیس شورای اروپا به منظور آغاز رسمی روند ترک اتحادیه اروپا، در مجلس عوام بریتانیا حاضر شد و به پرسش های نمایندگان در مورد شرایط اجرایی برکسیت پاسخ داد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment