Friday, March 31, 2017

‫اتحادیه اروپا و آمریکا در آستانه جنگ تجاری بازرگانی

سیاستهای اقتصادی حمایت گرایِ دونالد ترامپ، از جمله تعیین تعرفه های گمرکی برای واردات فولاد به ایالات متحده از ۵ عضو اتحادیه اروپا می تواند شکایت این کشورها علیه این تدابیر را درپی داشته باشد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment