Friday, March 31, 2017

‫پروژه موفق ایمپلنت‌گذاری در مغز یک مرد فلج‬

این مرد به کمک این فناوری توانست توانایی خود در حرکت دستانش را به دست آورد...

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment