Wednesday, March 29, 2017

«برکسیت» رسما آغاز شد

برکسیت آغاز شد.ترزا می ، نخست وزیر بریتانیا، چهارشنبه در مجلس عوام این کشور حاضر شد تا در مورد روند و شرایط اجرایی ترک اتحادیه اروپا (برکسیت) توضیح دهد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment