Wednesday, March 29, 2017

خسارات فراوان در اثر طوفان دبی در استرالیا

عبور طوفان دبی با سرعتی بیش از ۲۶۰ کیلومتر در ساعت خرابی های زیادی را در مناطقی از شمال شرقی استرالیا برجای گذاشته است. 

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment