Friday, March 31, 2017

اعتراض جوان رضوانشهری به عدم رسیدگی دولت در برابر وزیر بهداشت

یک جوان رضوانشهری در برابر هاشمی وزیر بهداشت به بیان مشکلات عمده این شهر پرداخت.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment