Friday, March 31, 2017

پل آتلانتای آمریکا فرو ریخت

مقامات آمريکايي از فروريختن بخشي از پلي بين ايالتي در آتلانتا در پي وقوع آتش سوزي در زير پل و برخاستن ستوني از دود سياه از منطقه خبر داده اند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment