Wednesday, March 29, 2017

واکنش شهروندان لندن به آغاز روند اجرایی برکسیت

انگلستان با ۵۳ و ۴ دهم درصد رای موافق در همه پرسی ۹ ماه پیش، سهم به سزایی در تصمیم به ترک عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا داشت. همه پرسی که با نتیجه ۵۱ و ۹ دهم درصد آرا دولت بریتانیا را به خروج از این اتحادیه اروپا مجبور کرد. با این حال در آغاز روند این جدایی، همچنان در لندن، پایتخت بریتانیا و مرکز انگلستان صداهایی متفاوت شنیده می شود.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment