Tuesday, March 28, 2017

طوفان و باران شدید در سواحل شرقی استرالیا

در پی طوفان و باران شدید در شمال شرقی استرالیا به نام طوفان دبی، بیش از ۳۰.۰۰۰ نفر از ساکنان جزیرۀ کوئینزلند به جاهای امن انتقال یافته اند. 

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment