Wednesday, March 29, 2017

ادامه لغو برنامه های دولت اوباما توسط ترامپ!

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی، بخش های مهمی از برنامه های دولت باراک اوباما برای مقابله با گرمایش جهانی زمین را لغو کرد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment