Friday, March 31, 2017

پلیس وظیفه شناس و عادل فردوسی پور قبل ازبازی ایران-چین!

 فردوسی پور،برای رسیدن به ورزشگاه آزادی و انجام گزارشگری بازی ایران و چین، مسیر اتوبان را ورود ممنوع طی کرد!ابتدا پلیس که نمی دانست راننده خودرو کیست اتومبیل را متوقف کرد اما پس از دیدن سرنشین سرشناس آن کمک کرد تا مسیر برای عادل باز شود و او به سرعت به داخل ورزشگاه برود. این اتفاق تنها 8 دقیقه به شروع بازی رخ داده است! که عادل به صورت معجزه واری به ورزشگاه رسیده است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment