Wednesday, March 29, 2017

طرح «ضربتی» وزیر صنعت برای حل معضل بیکاری!

در حالی که کمتر از شش ماه به پایان عمر دولت یازدهم باقی است محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت از طرحی سخن می گوید که ضربتی مشکل اشتغال را حل می کند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment