Wednesday, March 29, 2017

رودخانه مواد مذاب در کوه آتشفشانی اتنا

اتنا کوه آتشفشانی است در شمال شرقی جزیره سیسیل که از مرتفع ترین کوه های اروپا و ۳۳۵۰ متر ارتفاع آن از سطح دریا است. اتنا تا کنون بیش از صد بار طغیان نموده است.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment