Thursday, March 30, 2017

واکنش رئیس اتحادیه اروپا به شروع برکسیت: روز خوبی نیست!

تیم بارو، سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا روز چهارشنبه نامه رسمی خروج کشورش از اتحادیه اروپا را به دونالد توسک، رییس شورای اتحادیه اروپا تحویل داد. توسک پس از دریافت نامه ۶ صفحه ای ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، ناراحتی خود را پنهان نکرد.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment