Wednesday, March 29, 2017

نشست حذف سلاح های هسته ای بدون کشورهای دارای سلاح هسته ای!

در سازمان ملل نشست حذف و عدم استفاده از سلاح های هسته ای در شرایطی برگزار شد که کشورهای دارای سلاح هسته ای در آن شرکت نکردند.

ادامه خبر در کلاکت...

No comments:

Post a Comment